Bli andelshaver

Her kan du bestille din andel for 2018 og vi ønsker deg velkommen som andelshaver og i et flott fellesskap. Når du bestiller din andel binder du deg for hele sesongen men betalingen blir fordelt på fire rater.

Husk at vi har begrenset inntak (140 andeler i 2018) – det er først til mølla-prinsippet som gjelder!

Priser for andeler i 2018
Kr 3 200,- for ordinær andel (800,- kr pr. kvartal)
Kr 6 400,- for familie (1600,- kr pr. kvartal)

Kr 2 500,- for honnør (625,- kr pr kvartal)
Kr 2 500,- for studenter (625,- kr pr kvartal)

 

Tegn medlemskap her

NB! Ved å trykke «send» på dette skjemaet godtar du betingelsene (les nedenfor) og forplikter deg til å betale de fire fakturaer du får tilsendt i 2018 innen betalingsfristen:

Om Porsgrunn andelsgård
Foretaket Porsgrunn andelsgård SA ble stiftet den 23. januar 2013, og består av et styre, en daglig leder og en gartner. Prosjektet i forkant og oppstartsesongen ble finansiert via Fylkesmannen i Telemark, landbruksavdelingen, og medlemskontingenter.

Les mer om Porsgrunn andelsgård her

Vi er rundt 100 glade andelshavere som deler på avlingen, møtes i åkeren og deler oppskrifter og erfaringer.

Hva er et andelslandbruk – hva blir dere egentlig medlem av?
Andelslandbruk er et internasjonalt konsept (CSA – Community Supported Agriculture), og er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen med gård og gårdsarbeidet, kommer gjennom hyppig kontakt med gårdbrukerne, åpenhet rundt drift og økonomi, og involvering i selve planleggingsprosessen.

Les mer om andelslandbruk her

Vi er nesten en gård, men ikke en helt vanlig gård!
De første fire sesonger har vi leid 15 mål av Borgestad Gård sitt jordbruksareal, og forpakter det ved å bruke andelsgårdprinsippet. Vi har også valgt at den skal være økologisk – det er det ikke gitt at en andelsgård er. i 2017 flyttet vi til til nye smukke omgivelser på Eidanger Prestegård i Porsgrunn. Her er der store utviklings mulighet og vi gleder oss til å jobbe for å en flott arena for dyrking, fellesskap og formidling.

Din andel gir deg rett til å høste en del av den totale produksjonen av ulike grønnsaker.

Informasjonskanaler

Den viktigste informasjonkanal fra styret og daglig leder til andelshaverne er epost. Der sendes epost til andelshaverne med ujevne mellomrom. I vinterhalvåret ikke så ofte, i høysesongen hver uke. I tillegg forsøker vi å holde hjemmesiden oppdatert så godt som mulig. Vi har også et hjørne på facebook. Her deles bilder  mv.

Trenger du mer informasjon før du tegner medlemskap, kan du sende en e-post til Anna Sofie Willumsen på e-post post(@)porsgrunnandelsgard.no eller sende en melding på mobilen: 40455069

Last ned brosjyren «Bli andelshaver»