Bli andelshaver – kampanje

Nå får du 25 % rabatt på andelen ut året. Binder du deg for 2020 samtidig, får du hele 50 % rabatt på årets andel! Rabatten blir trukket fra ved fakturering.

Eksempel ordinær andel (for en person, se oversikt under for andre typer andeler):

  • Ordinær andel ut 2019: kr 3 900,- minus 25 % rabatt = kr 2 925,-
  • Ordinær andel ut 2019 samt for hele 2020: kr 3 900,- minus 50 % rabatt = kr 1 950,- + kr 3 900,- = kr 5 850,-

Bestill din andel nå! Det hele er veldig enkelt: fyll ut skjemaet nederst på siden, betal fakturaene som kommer på e-post, og du er andelshaver i et flott fellesskap! Du betaler for 2019 og 2020 med en gang.

Husk at du binder du deg for hele perioden du melder deg inn for.

Les mer om å være andelshaver 

Vi dyrker på 12 mål og har begrenset inntak – 150 andeler i 2019 – det er først til mølla-prinsippet som gjelder!

Andelspriser 2019 og 2020

For deg som vil delta på dugnader i høster grønnsaker selv
Kr 3 900,- for ordinær andel
Kr 7 800,- for familie 

Kr 2 500,- for honnør 
Kr 2 500,- for studenter

For deg som vil delta på dugnader med vil ha ferdig høstet kasse med grønnsaker
Kr 5 400,- for ordinær andel
Kr 9 300,- for familie
Kr 4 000,- for honnør
Kr 4 000,- for student

For deg som ikke ønsker å delta på dugnad og vil ha ferdig høstet kasse med grønnsaker
Kr 7 000,- for ordinær andel
Kr 11 400,- for familie
Kr 6 100,- for honnør
Kr 6 100,- for student

TEGN MEDLEMSKAP HER

Viktig informasjon! Ved å trykke «send» på dette skjemaet forplikter deg til å betale for hele den perioden du registrerer deg for.

Om Porsgrunn andelsgård
Foretaket Porsgrunn andelsgård SA ble stiftet den 23. januar 2013, og består av et styre, en daglig leder og en gartner. Prosjektet i forkant og oppstartsesongen ble finansiert via Fylkesmannen i Telemark, landbruksavdelingen, og medlemskontingenter.

Les mer om Porsgrunn andelsgård her

Vi er rundt 135 glade andelshavere som deler på avlingen, møtes i åkeren og deler oppskrifter og erfaringer.

Hva er et andelslandbruk – hva blir dere egentlig medlem av?
Andelslandbruk er et internasjonalt konsept (CSA – Community Supported Agriculture), og er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen med gård og gårdsarbeidet, kommer gjennom hyppig kontakt med gårdbrukerne, åpenhet rundt drift og økonomi, og involvering i selve planleggingsprosessen.

Les mer om andelslandbruk her

Vi er nesten en gård, men ikke en helt vanlig gård!
Vi holder til på vakre Eidanger Prestegård, hvor vi har leid 12 mål av Opplysningsvesenets fond. Hit flyttet vi i 2017 etter fire flotte år på Borgestadsjordet.

På prestegården jobber vi kontinuerlig på å skape en arena for deg som andelshaver, hvor du får tilgang på økologiske ikke-reiste grønnsaker. I tillegg jobber vi med en læringsarena for alle barn, unge og voksne som ønsker kunnskap og kompetanse om økologisk dyrking, mangfold, mat og mye mer.

Din andel gir deg rett til å høste en del av den totale produksjonen av ulike grønnsaker.

Informasjonskanaler

Den viktigste informasjonkanal fra styret og daglig leder til andelshaverne er epost. Der sendes epost til andelshaverne med ujevne mellomrom. I vinterhalvåret ikke så ofte, i høysesongen hver uke. I tillegg forsøker vi å holde hjemmesiden oppdatert så godt som mulig. Vi har også et hjørne på facebook. Her deles bilder  mv.

Trenger du mer informasjon før du tegner medlemskap, kan du sende en e-post til Anna Sofie Willumsen på e-post post(@)porsgrunnandelsgard.no eller sende en melding på mobilen: 40455069

Last ned brosjyren «Bli andelshaver»