Bli andelshaver

Her kan du bestille din andel for 2019 og vi ønsker deg velkommen som andelshaver og i et flott fellesskap. Hvis du var andelshaver i 2018 trenger du ikke bestille andel på nytt. Da har du sikret deg din plass og faktura kommer automatisk i innboksen.

Husk at du binder du deg for hele sesongen men betalingen blir fordelt på fire rater.

Vi dyrker på 12 mål og begrenset inntak – 150 andeler i 2019 – det er først til mølla-prinsippet som gjelder!

Priser for andeler i 2019

For deg som vil delta på dugnader i høster grønnsaker selv
Kr 3 900,- for ordinær andel (975,- kr pr. kvartal)
Kr 7 800,- for familie (1 950,- kr pr. kvartal)

Kr 2 500,- for honnør (625,- kr pr kvartal)
Kr 2 500,- for studenter (625,- kr pr kvartal)

For deg som vil delta på dugnader med vil ha ferdig høstet kasse med grønnsaker
Kr 5 400,- for ordinær andel ( 1 350,- kr pr kvartal)
Kr 9 300,- for familie (2 325 kr pr kvartal)
Kr 4 000,- for honnør (1000 kr pr. kvartal)
Kr 4 000,- for student (1000,- kr pr kvartal)

For deg som ikke ønsker å delta på dugnad og vil ha ferdig høstet kasse med grønnsaker
Kr 7 000,- for ordinær andel (1 750 kr pr kvartal)
Kr 11 400,- for familie (2 850 kr pr kvartal)
Kr 6 100,- for honnør (1 525 kr pr kvartal)
Kr 6 100,- for student (1 525 kr pr kvartal)

Tegn medlemskap her

NB! Ved å trykke «send» på dette skjemaet forplikter deg til å betale de fire fakturaer du får tilsendt i 2019 innen betalingsfristen. Du kan lese mer om hva en andelsgård nedenfor.

Om Porsgrunn andelsgård
Foretaket Porsgrunn andelsgård SA ble stiftet den 23. januar 2013, og består av et styre, en daglig leder og en gartner. Prosjektet i forkant og oppstartsesongen ble finansiert via Fylkesmannen i Telemark, landbruksavdelingen, og medlemskontingenter.

Les mer om Porsgrunn andelsgård her

Vi er rundt 135 glade andelshavere som deler på avlingen, møtes i åkeren og deler oppskrifter og erfaringer.

Hva er et andelslandbruk – hva blir dere egentlig medlem av?
Andelslandbruk er et internasjonalt konsept (CSA – Community Supported Agriculture), og er en form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Den nære forbindelsen med gård og gårdsarbeidet, kommer gjennom hyppig kontakt med gårdbrukerne, åpenhet rundt drift og økonomi, og involvering i selve planleggingsprosessen.

Les mer om andelslandbruk her

Vi er nesten en gård, men ikke en helt vanlig gård!
Vi holder til på vakre Eidanger Prestegård, hvor vi har leid 12 mål av Opplysningsvesenets fond. Hit flyttet vi i 2017 etter fire flotte år på Borgestadsjordet.

På prestegården jobber vi kontinuerlig på å skape en arena for deg som andelshaver, hvor du får tilgang på økologiske ikke-reiste grønnsaker. I tillegg jobber vi med en læringsarena for alle barn, unge og voksne som ønsker kunnskap og kompetanse om økologisk dyrking, mangfold, mat og mye mer.

Din andel gir deg rett til å høste en del av den totale produksjonen av ulike grønnsaker.

Informasjonskanaler

Den viktigste informasjonkanal fra styret og daglig leder til andelshaverne er epost. Der sendes epost til andelshaverne med ujevne mellomrom. I vinterhalvåret ikke så ofte, i høysesongen hver uke. I tillegg forsøker vi å holde hjemmesiden oppdatert så godt som mulig. Vi har også et hjørne på facebook. Her deles bilder  mv.

Trenger du mer informasjon før du tegner medlemskap, kan du sende en e-post til Anna Sofie Willumsen på e-post post(@)porsgrunnandelsgard.no eller sende en melding på mobilen: 40455069

Last ned brosjyren «Bli andelshaver»