Kategori: Kurs

Soppkurs for nybegynnere d. 6. september

Lyst til å plukke sopp? Trenger du å lære artene?

Langøya hovedgård og Osebakken andelsgård arrangerer soppkurs sammen denne høsten.

Kurset starter helt fra skrætsj og passer for deg som har plukket lite eller ingenting tidligere. Vi tar for oss de vanligste matsoppene i skogen – og noen du må styre unna. Daglig leder ved Langøya hovedgård og soppsakkyndig, Tom Erik Økland, vil lede kurset. Vi starter med teorien; artsinnlæring, voksested, behandling og bruk. Deretter drar vi på skogtur sammen og praktiserer kunnskapen.

Tid: Søndag d. 6. september 2015 kl. 10-18

Sted: Vi starter på Keims Gård, Tordenskjoldsgade 6, Porsgrunn

Pris: 1250 kr inkl. undervisning, lån av utstyr, tur og materiell

Påmelding: vigdis@langoyahovedgard.no eller spør personalet.

Sopp