Fra Styret

Styret i Osebakken Andelsgård møtes jevnt hen over året – i vinterhalvåret for å planlegge, lage budsjetter mv, i sommerhalvåret for å følge opp, klekke ut nyt tiltak – og for å gjøre praktisk arbeid i åkeren.

Styret ønsker på best mulig måte og informere andelshavere om, hvilke saker, som diskuteres i styret, hvilke beslutninger som treffes mv. Og så ønsker styret naturligvis og få innspill fra andelshavere til hvordan vi kan gjøre andelsgården til en aktiv møteplass og arena for faglige og sosiale aktiviteter.

Hvis du har innspill, kommentarer, spørsmål eller en sak du ønsker styret skal forholde seg til, er du alltid velkommen til å sende en epost til daglig leder på post@porsgrunnandelsgard.no.

Styremøter i 2016

Torsdag 18. august

Tirsdag 21. juni

Torsdag 12. mai

Mandag 4. april

Mandag 14. mars.

Mandag 22. februar

Torsdag 11. februar

Referater fra styremøter i 2016

Referat-styremøte-14mars

Referat-styremøte-22feb

Referat-styremøte-11feb

Referater fra styremøter i 2015

Referat-styremøte4desember

Referat fra styremøte-19okt

Referat fra styremøte-12aug

Referat fra styremøte-24juni

Referat fra styremøte-21januar