Om Porsgrunn andelsgård

Vi etablerte oss som Osebakken andelsgård SA i januar 2013,  i samarbeid med Osebakken Vel og Borgestad gård, og med god inspirasjon fra Århus Andelsgård i Skien.

Etter fire flotte sesonger på Borgestad jordet har vi fra 2017 flyttet til Eidanger prestegård. Og da var det også passende å bytte navn. Fra 2017 er vi derfor Porsgrunn andelsgård og vi holder nå på med å etablere oss på det flotte område ved prestegården. Her dyrker vi grønnsaker på 15 mål som leies av Opplysnings vesenets Fond. Her er der store muligheter for videre utvikling  – i 2020 bygger vi drivhus, skolehage, fellesområder i tillegg til å dyrke grønnsaker til andelshaverne.

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper om organiseringen:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Vi dyrker etter økologiske prinsipper og er Debio godkjent.

Porsgrunn andelsgård er organisert som et samvirke, hvor styret valgt av andelshaverne tar beslutninger på vegne av andelshaverne. Årsmøtet er andelsgårdens høyeste myndighet. Daglig drift sikres av en ansatt gartner (60%) og av en ansatt daglig leder (20%). i tillegg får vi hjelp av gartnerassistenter i det omfang budsjettet tillater.

Andelshavere bidrar selv på hver sin måte i form av hjelp på dugnader i åkeren, eller via ulike grupper. Alle blir oppfordret til å bidra til fellesskapet på et eller annet vis, med det man kan og trives med.

Du er alltid velkommen til å stikke innom, gå en tur langs åkeren, slå av en prat med Tonje gartner eller Siw daglig leder, ta med kaffe og niste og nyte denne fine plassen. Men vennligst respekter, at hovedhuset og hagen er privat.

 

Styret 2019
Gunn Marit Christenson (leder)
Bente Bråthen (nestleder)
Anne Mjelva
Maja Ditlefsen
Sara Fosstvedt
Janet Ververda
Per Hoel
Kontakt andelsgården
Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte andelsgården. Send en epost til daglig leder på: post@porsgrunnandelsgard.no